PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
XEM VÀ IN THẺ THƯ VIỆN
 
30299424
STTHọ và tênG.TNơi sinhChỗ ở hiện tại
1Lê Thị HươngNữVạn Phúc - Ninh Giang - Hải DươngVạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
2Hà TrungNamTân Hương - Ninh Giang - Hải DươngTân Hương - Ninh Giang - Hải Dương
3Hà Huy TrángNamVĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải DươngVĩnh Hòa - Ninh Giang - Hải Dương
4Nguyễn Thị PhượngNữHồng Đức - Ninh Giang - Hải DươngVạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
5Trần Thị ĐượmNữNghĩa An - Ninh Giang - Hải DươngNghĩa An - Ninh Giang - Hải Dương
6Phạm Thị ThươngNữVạn Phúc - Ninh Giang - Hải DươngVạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
7Trần Xuân BạchNamVạn Phúc - Ninh Giang - Hải DươngVạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
8Bùi Hồng NhiễuNamNghĩa An - Ninh Giang - Hải DươngNghĩa An - Ninh Giang - Hải Dương
9Phạm Thị ThuýNữỨng Hoè - Ninh Giang - Hải DươngỨng Hoè - Ninh Giang - Hải Dương
10Bùi Văn HuyNamTân Hương - Ninh Giang - Hải DươngTân Hương - Ninh Giang - Hải Dương
11Phạm Thị XâyNữHồng Đức - Ninh Giang - Hải DươngVạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
12Phạm Thị Thu HuyềnNữVạn Phúc - Ninh Giang - Hải DươngTân Hương - Ninh Giang - Hải Dương
13Phạm Thị NgânNữĐồng Tâm - Ninh Giang - Hải DươngHiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương
14Phạm Thị GấmNữVạn Phúc - Ninh Giang - Hải DươngVạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
15Bùi Thị HuyềnNữNinh Hải - Ninh Giang - Hải DươngVạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
16Bùi Thị ThanhNữỨng Hòe - Ninh Giang - Hải DươngỨng Hòe - Ninh Giang - Hải Dương
17Nguyễn Thị HuêNữTân Hương - Ninh Giang - Hải DươngHiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương
18Lê Thị GiánNữTuyên QuangNinh Thành - Ninh Giang - Hải Dương
Phạm Thị Xây