PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
THỐNG KÊ SỐ LẦN MƯỢN SÁCH, ẤN PHẨM THEO NGÀY
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
Ngày thángĐơn vịSố lần
12/09/2018Giáo viên Tổ 1+2+346
12/09/2018Giáo viên Tổ 4+541
11/09/2018Giáo viên Tổ 1+2+323
11/09/2018Giáo viên Tổ 4+548
07/09/2018Giáo viên Tổ 4+526
27/04/20175 A20
14/04/20171 A15
13/04/2017Giáo viên Tổ 4+515
12/04/2017Giáo viên Tổ 1+2+311
12/04/2017Giáo viên Tổ 4+55
123456