PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
NV4M-00059 Công nghệ 4Nguyễn Tất ThắngSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00058 Công nghệ 4Nguyễn Tất ThắngSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00057 Công nghệ 4Nguyễn Tất ThắngSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00056 Công nghệ 4Nguyễn Tất ThắngSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00055 Công nghệ 4Nguyễn Tất ThắngSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00054 Mĩ thuật 4Nguyễn Thị NhungSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00053 Mĩ thuật 4Nguyễn Thị NhungSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00052 Mĩ thuật 4Nguyễn Thị NhungSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00051 Mĩ thuật 4Nguyễn Thị NhungSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00050 Mĩ thuật 4Nguyễn Thị NhungSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00049 Giáo dục thể chất 4Đinh Quang NgọcSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00048 Giáo dục thể chất 4Đinh Quang NgọcSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00047 Giáo dục thể chất 4Đinh Quang NgọcSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00046 Giáo dục thể chất 4Đinh Quang NgọcSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
NV4M-00045 Tin học 4Hồ Sĩ ĐàmSách nghiệp vụ lớp 4 mới Trong kho
12345678910...