PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBMôn loạiGiá tiền
1  Giáo Dục Tiểu học    3500
2  Giáo Dục Tiểu học    3500
3  Giáo Dục Tiểu học    3500
4  Giáo Dục Tiểu học T19    3500
5  Giáo Dục Tiểu học T19    3500
6  Giáo Dục Tiểu học T23    3500
7  Giáo Dục Tiểu học T22    3500
8  Giáo Dục Tiểu học T22    3500
9  Giáo Dục Tiểu học T22    3500
10  Giáo Dục Tiểu học T21    3500
12345678910...