PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
THỐNG KÊ SỐ LẦN TRẢ SÁCH, ẤN PHẨM THEO NGÀY
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
Ngày thángĐơn vịSố lần
15/08/20171 A16
15/08/20175 A32
15/08/20175 B6
11/08/20171 A14
11/08/20172 A16
11/08/20172 B5
11/08/20173 A9
11/08/20175 A1
11/08/2017Giáo viên Tổ 1+2+38
11/08/2017Giáo viên Tổ 4+525
123456