PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Toán học tuổi trẻ 9 72000
5 Lao động công đoàn 10 0
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 Vật lý và tuổi trẻ 16 262000
8 Giáo Dục tiểu học 17 153000
9 Văn học và tuổi trẻ 18 208000
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
11 sao mai 22 220000
12 Quản lý giáo dục 36 360000
13 Sách nghiệp vụ lớp 1 mới 36 1328000
14 Văn tuổi thơ 41 531000
15 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
16 Học trò cười 43 210010
17 Sách giáo dục thư viện và trường học 49 378500
18 Sách tra cứu 51 1316000
19 Sách nghiệp vụ L2 56 1379800
20 Sách nghiệp vụ L4 64 1472700
21 Khoa Học giáo dục 65 685500
22 Sách giáo khoa L2 66 543000
23 Sách nghiệp vụ L5 69 1053500
24 Sách nghiệp vụ L3 71 1824100
25 Sách nghiệp vụ L1 71 1800100
26 Sách giáo khoa L5 74 762700
27 Tạp chí Khoa học giáo dục 76 2567000
28 Tạp chí thiết bị giáo dục 80 1887000
29 Sách giáo khoa L4 80 706000
30 Dạy và học ngày nay 82 1930000
31 Sách giáo khoa L3 99 1039800
32 Sách Pháp luật 108 12476100
33 Sách giáo khoa L1 108 1349800
34 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
35 Sách giáo khoa lớp 1 mới 120 1450000
36 Sách Đạo đức 141 3776000
37 Thế giới mới 142 1817600
38 Tạp chí giáo dục 145 3464000
39 Thế giới trong ta 283 5000000
40 Sách nghiệp vụ chung 284 7271800
41 Thế giới trong ta số 343 6082000
42 Sách an toàn giao thông 419 811000
43 Toán tuổi thơ 634 7408000
44 Sách thiếu nhi 786 13758200
45 Sách tham khảo 1259 29803935
 
TỔNG
6281
118256045