PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Toán học tuổi trẻ 9 72000
5 Lao động công đoàn 9 0
6 Giáo Dục tiểu học 11 99000
7 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
8 Vật lý và tuổi trẻ 16 262000
9 Văn học và tuổi trẻ 18 208000
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
11 sao mai 22 220000
12 Văn tuổi thơ 25 315000
13 Sách giáo dục thư viện và trường học 35 245500
14 Quản lý giáo dục 36 360000
15 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
16 Học trò cười 43 210010
17 Sách nghiệp vụ L1 47 780100
18 Sách tra cứu 51 1316000
19 Tạp chí Khoa học giáo dục 53 1187000
20 Sách nghiệp vụ L2 56 1379800
21 Tạp chí thiết bị giáo dục 60 1289000
22 Dạy và học ngày nay 60 1335000
23 Sách nghiệp vụ L4 64 1472700
24 Sách giáo khoa L2 64 399600
25 Khoa Học giáo dục 65 685500
26 Sách nghiệp vụ L5 69 1053500
27 Sách nghiệp vụ L3 71 1824100
28 Sách giáo khoa L5 74 762700
29 Sách giáo khoa L4 80 701000
30 Sách giáo khoa L3 99 1037800
31 Tạp chí giáo dục 101 2289000
32 Sách giáo khoa L1 106 1249800
33 Sách Pháp luật 108 12476100
34 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
35 Sách Đạo đức 140 3771000
36 Thế giới mới 142 1817600
37 Thế giới trong ta 196 3330000
38 Sách nghiệp vụ chung 213 4971800
39 Thế giới trong ta số 236 4032000
40 Sách an toàn giao thông 357 371000
41 Toán tuổi thơ 479 5308000
42 Sách thiếu nhi 776 13176800
43 Sách tham khảo 1139 29313535
 
TỔNG
5338
100419845