PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Toán học tuổi trẻ 9 72000
5 Lao động công đoàn 10 0
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 Vật lý và tuổi trẻ 16 262000
8 Giáo Dục tiểu học 17 153000
9 Văn học và tuổi trẻ 18 208000
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
11 sao mai 22 220000
12 Văn tuổi thơ 34 435000
13 Quản lý giáo dục 36 360000
14 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
15 Học trò cười 43 210010
16 Sách giáo dục thư viện và trường học 45 340500
17 Sách nghiệp vụ L1 47 780100
18 Sách tra cứu 51 1316000
19 Sách nghiệp vụ L2 56 1379800
20 Sách nghiệp vụ L4 64 1472700
21 Sách giáo khoa L2 64 403000
22 Khoa Học giáo dục 65 685500
23 Tạp chí Khoa học giáo dục 68 2087000
24 Sách nghiệp vụ L5 69 1053500
25 Sách nghiệp vụ L3 71 1824100
26 Tạp chí thiết bị giáo dục 73 1666000
27 Dạy và học ngày nay 74 1706000
28 Sách giáo khoa L5 74 762700
29 Sách giáo khoa L4 80 706000
30 Sách giáo khoa L3 99 1039800
31 Sách Pháp luật 108 12476100
32 Sách giáo khoa L1 108 1349800
33 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
34 Tạp chí giáo dục 129 3024000
35 Sách Đạo đức 140 3771000
36 Thế giới mới 142 1817600
37 Thế giới trong ta 248 4300000
38 Sách nghiệp vụ chung 269 6311800
39 Thế giới trong ta số 303 5282000
40 Sách an toàn giao thông 367 531000
41 Toán tuổi thơ 564 6408000
42 Sách thiếu nhi 776 13246000
43 Sách tham khảo 1159 29803935
 
TỔNG
5726
108561845