PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Vật lí tuổi trẻ 1 8300
2 Báo thiếu niên số đặc biệt 3 30000
3 Giáo dục và đào tạo Hải Dương 7 58100
4 Toán học tuổi trẻ 9 72000
5 Lao động công đoàn 10 0
6 Báo nhân dân hàng ngày 13 45500
7 Vật lý và tuổi trẻ 16 262000
8 Giáo Dục tiểu học 17 153000
9 Văn học và tuổi trẻ 18 208000
10 Tạp chí khoa học công nghệ môi trường 22 110000
11 sao mai 22 220000
12 Văn tuổi thơ 31 385000
13 Quản lý giáo dục 36 360000
14 Sách giáo dục thư viện và trường học 41 302500
15 Văn nghệ Hải Dương 42 294000
16 Học trò cười 43 210010
17 Sách nghiệp vụ L1 47 780100
18 Sách tra cứu 51 1316000
19 Sách nghiệp vụ L2 56 1379800
20 Tạp chí Khoa học giáo dục 63 1787000
21 Sách nghiệp vụ L4 64 1472700
22 Sách giáo khoa L2 64 399600
23 Khoa Học giáo dục 65 685500
24 Tạp chí thiết bị giáo dục 68 1521000
25 Dạy và học ngày nay 69 1566000
26 Sách nghiệp vụ L5 69 1053500
27 Sách nghiệp vụ L3 71 1824100
28 Sách giáo khoa L5 74 762700
29 Sách giáo khoa L4 80 701000
30 Sách giáo khoa L3 99 1037800
31 Sách Pháp luật 108 12476100
32 Sách giáo khoa L1 108 1349800
33 Tạp chí giáo dục 119 2749000
34 Báo thiếu niên hàng tuần 120 552000
35 Sách Đạo đức 140 3771000
36 Thế giới mới 142 1817600
37 Sách nghiệp vụ chung 222 4971800
38 Thế giới trong ta 231 3960000
39 Thế giới trong ta số 281 4842000
40 Sách an toàn giao thông 367 531000
41 Toán tuổi thơ 534 6108000
42 Sách thiếu nhi 776 13176800
43 Sách tham khảo 1139 29317535
 
TỔNG
5558
104627845