PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
Hướng dẫn Đăng nhập
Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy (Tục ngữ Việt Nam)
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Lịch sử giáo dục thế giới
Tài liệu về Phương pháp Bàn tay nặn bột
Các kĩ thuật dạy học tích cực
Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 5/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Công văn 5842/BGD ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Mẫu cập nhật hồ sơ cán bộ viên chức phục vụ cho việc cập nhật phần mềm PMIS quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên
Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ GD-ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
Thông tư 26/2015 của Bộ GD-ĐTvề bồi dưỡng cán bộ quản lý tiểu học
Thông báo kết quả thi giải toán trên mạng bằng Tiếng Việt Tính đến ngày 7/4/2017
Hướng dẫn khai thác và đưa thông tin lên website của trường
Sổ phổ cập Giáo dục Tiểu học năm 2016 của xã Vạn Phúc
Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT về kiểm tra phổ cập
Thông tư 21/2017/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 16/9/2015 về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập
Thông tư 22/2016 ngày 22/9/2016 của Bộ GD ĐT về sửa đổi TT30/2014 về đánh giá học sinh tiểu học
12