PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai02:23:59 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai02:10:07 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai02:07:52 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7628
4Khách vãng lai02:01:03 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
5Khách vãng lai01:51:53 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai01:51:41 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
7Khách vãng lai01:51:38 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
8Khách vãng lai01:51:30 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai01:33:30 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32664
10Khách vãng lai01:09:05 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8027
11Khách vãng lai00:52:57 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7632
12Khách vãng lai00:45:10 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=365
13Khách vãng lai00:33:08 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
14Khách vãng lai00:32:32 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=343
15Khách vãng lai00:12:44 http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=32916
22 7 2019