PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Phạm Bảo Chi
   Sinh ngày: 22/08/2007  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Vạn Phúc - Ninh Giang
   Thành tích:     Giải Khuyến khích thi Olympic tiếng Anh trên mạng cấp huyện, giải Ba thi giải toán trên mạng cấp huyện
   Năm học: 2017 - 2018
   Phạm Bảo Chi
   Sinh ngày: 22/08/2007  
   Lớp: 4A
   Chỗ ở: Vạn Phúc - Ninh Giang
   Thành tích:     Giải Khuyến khích thi Olympic tiếng Anh trên mạng cấp huyện, giải Ba thi giải toán trên mạng cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Thị Phương Anh
   Sinh ngày: 08/07/2006  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thôn 2- Vạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Phú Chọn
   Sinh ngày: 28/01/2006  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thôn 2- Vạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Khuyến khích thi giải toán trên mạng cấp huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Triệu Thị Hà
   Sinh ngày: 30/10/2006  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thôn 4- Vạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Giải Nhỉ Giải toán trên mạng cấp huyện, giải Ba thi tiếng Anh trên mạng cấp huyện, Học sinh giỏi cấp Tỉnh giải Toán trên mạng tiếng Việt và tiếng Anh, học sinh giỏi Quốc gia giải toán trên mạng
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Hữu Công
   Sinh ngày: 06/02/2002  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thôn 1 - Vạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2012 - 2013
   Trần Thanh Duyên
   Sinh ngày: 02/04/2002  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thôn 1 - Vạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2012 - 2013
   Phạm Thị Duyên
   Sinh ngày: 29/04/2002  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thôn 1 - Vạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2012 - 2013
   Phạm Văn Thái
   Sinh ngày: 18/08/2002  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thôn 1 - Vạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi tỉnh
   Năm học: 2012 - 2013
   Nguyễn Thị Thương
   Sinh ngày: 07/07/2002  
   Lớp: 5A
   Chỗ ở: Thôn 2 - Vạn Phúc - Ninh Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2012 - 2013
12