PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1APhạm Thị Gấm
2Tiếng Việt1BBùi Thị Huyền
3Tiếng Việt2APhạm Thị Thu Huyền
4Tiếng Việt2BBùi Thị Thanh
5Tiếng Việt3AĐoàn Thị Tâm
6Tiếng Việt3BLê Thị Hương
7Tiếng Việt4ATrần Thị Đượm
8Tiếng Việt4BPhạm Thị Thuý
9Tiếng Việt5ANguyễn Thị Phượng
10Tiếng Việt5BPhạm Thị Thương