PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ABùi Thị Huyền
2Tiếng Việt1BLê Thị Gián
3Tiếng Việt2ATrần Thị Đượm
4Tiếng Việt2BPhạm Thị Thuý
5Tiếng Việt3APhạm Thị Gấm
6Tiếng Việt3BPhạm Thị Thương
7Tiếng Việt4APhạm Thị Thu Huyền
8Tiếng Việt4BLê Thị Hương
9Tiếng Việt5ANguyễn Thị Phượng
10Tiếng Việt5BTrần Xuân Bạch