PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM VÀ GIẢNG DẠY HỌC KÌ I
Chọn năm học :  
Học kì 2
STTHọ và tênTên lớp
1Bùi Thị Huyền1A
2Lê Thị Gián1B
3Trần Thị Đượm2A
4Phạm Thị Thuý2B
5Phạm Thị Gấm3A
6Phạm Thị Thương3B
7Phạm Thị Thu Huyền4A
8Lê Thị Hương4B
9Nguyễn Thị Phượng5A
10Trần Xuân Bạch5B