PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130299901TT GDTX Huyện http://gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230299501THCS Ninh Giang http://ng-thcsninhgiang.haiduong.edu.vn 102 3,313 19 4 169 4 6 2 16 6,206,992
330299502THCS Hiệp Lực http://ng-thcshiepluc.haiduong.edu.vn 25 3,994 4 5 4 4 6 2 23 5,937,952
430299503THCS Đồng Tâm http://ng-thcsdongtam.haiduong.edu.vn 84 3,806 4 30 863 4 4 2 33 6,222,594
530299504THCS Vĩnh Hoà http://ng-thcsvinhhoa.haiduong.edu.vn 91 5,036 46 31 113 12 16 4 145 6,612,822
630299505THCS Ninh Thành http://ng-thcsninhthanh.haiduong.edu.vn 63 4,098 38 208 454 15 32 2 18 6,111,758
730299506THCS Tân Hương http://ng-thcstanhuong.haiduong.edu.vn 93 6,381 23 4 215 20 5 4 23 6,196,517
830299507THCS Đông Xuyên http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn 17 3,250 28 4 4 6 4 3 16 5,964,478
930299508THCS Ninh Hải http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn 69 2,369 14 4 61 4 4 6 69 6,236,315
1030299509THCS Hồng Dụ http://ng-thcshongdu.haiduong.edu.vn 82 4,839 14 6 4 4 15 1 21 6,070,317
1130299510THCS Hồng Thái http://ng-thcshongthai.haiduong.edu.vn 36 3,440 129 0 21 46 47 5 12 6,261,042
1230299511THCS Hồng Phong http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn 99 4,857 14 109 258 7 6 1 34 6,169,396
1330299512THCS Kiến Quốc http://ng-thcskienquoc.haiduong.edu.vn 14 4,323 5 4 9 7 4 2 19 6,340,111
1430299513THCS Hồng Phúc http://ng-thcshongphuc.haiduong.edu.vn 8 5,106 74 49 159 4 4 4 52 6,083,867
1530299514THCS Tân Phong http://ng-thcstanphong.haiduong.edu.vn 51 4,982 21 4 4 4 4 4 20 6,113,906
1630299515THCS Hưng Long http://ng-thcshunglong.haiduong.edu.vn 175 6,534 30 55 247 9 5 3 14 6,144,096
1730299516THCS Hưng Thái http://ng-thcshungthai.haiduong.edu.vn 91 7,683 208 10 24 38 42 2 9 6,368,167
1830299517THCS Văn Giang http://ng-thcsvangiang.haiduong.edu.vn 89 6,635 14 3 75 27 9 1 12 6,275,598
1930299518THCS Văn Hội http://ng-thcsvanhoi.haiduong.edu.vn 86 6,478 83 317 740 17 28 3 31 6,213,909
2030299519THCS Tân Quang http://ng-thcstanquang.haiduong.edu.vn 93 4,317 6 4 0 4 4 3 22 6,204,107
2130299520THCS Quang Hưng http://ng-thcsquanghung.haiduong.edu.vn 44 1,872 4 4 4 4 7 1 12 5,722,534
2230299521THCS Hoàng Hanh http://ng-thcshoanghanh.haiduong.edu.vn 24 4,330 7 4 4 4 4 4 14 6,232,475
2330299522THCS An Đức http://ng-thcsanduc.haiduong.edu.vn 24 3,693 73 7 7 51 9 1 36 6,041,454
2430299523THCS Hồng Đức http://ng-thcshongduc.haiduong.edu.vn 35 6,639 32 0 115 30 6 6 42 6,338,153
2530299524THCS Vạn Phúc http://ng-thcsvanphuc.haiduong.edu.vn 38 3,785 36 30 90 4 14 26 21 6,054,520
2630299525THCS Ninh Hoà http://ng-thcsninhhoa.haiduong.edu.vn 0 1,498 32 1 0 5 4 4 9 5,829,216
2730299526THCS Nghĩa An http://ng-thcsnghiaan.haiduong.edu.vn 31 5,274 26 16 107 3 4 6 267 6,736,762
2830299527THCS Ứng Hoè http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn 32 5,140 21 23 101 38 13 2 34 6,411,075
2930299528THCS Quyết Thắng http://ng-thcsquyetthang.haiduong.edu.vn 71 2,685 41 68 197 32 4 6 25 6,161,880
3030299529THCS Thành Nhân http://ng-thcsthanhnhan.haiduong.edu.vn 94 3,243 336 35 167 48 13 2 30 2,553,138
3130299401TH Ninh Giang http://ng-thninhgiang.haiduong.edu.vn 59 2,719 11 11 7 11 4 4 16 511,933
3230299402TH Hiệp Lực http://ng-thhiepluc.haiduong.edu.vn 71 4,043 11 12 7 7 4 1 8 418,757
3330299403TH Đồng Tâm http://ng-thdongtam.haiduong.edu.vn 115 5,306 11 11 7 7 4 2 23 457,265
3430299404TH Vĩnh Hoà http://ng-thvinhhoa.haiduong.edu.vn 80 6,782 0 0 7 7 4 1 4 430,585
3530299405TH Ninh Thành http://ng-thninhthanh.haiduong.edu.vn 117 5,821 15 11 7 7 4 4 8 361,730
3630299406TH Tân Hương http://ng-thtanhuong.haiduong.edu.vn 49 4,391 11 11 8 7 4 5 7 408,075
3730299407TH Đông Xuyên http://ng-thdongxuyen.haiduong.edu.vn 157 7,278 0 6 10 72 15 5 14 395,899
3830299408TH Ninh Hải http://ng-thninhhai.haiduong.edu.vn 10 7,571 7 11 7 7 4 1 1 347,111
3930299409TH Hồng Dụ http://ng-thhongdu.haiduong.edu.vn 83 5,504 11 11 8 7 4 2 5 314,910
4030299410TH Hồng Thái http://ng-thhongthai.haiduong.edu.vn 126 4,362 11 11 7 7 4 2 35 398,686
4130299411TH Hồng Phong http://ng-thhongphong.haiduong.edu.vn 58 6,693 46 11 9 7 11 1 10 409,282
4230299412TH Kiến Quốc http://ng-thkienquoc.haiduong.edu.vn 117 6,988 11 11 7 7 4 1 4 446,314
4330299413TH Hồng Phúc http://ng-hongphuc.haiduong.edu.vn 54 1,938 11 11 7 7 4 1 3 191,516
4430299414TH Tân Phong http://ng-thtanphong.haiduong.edu.vn 74 5,973 11 11 7 7 4 4 11 451,915
4530299415TH Hưng Long http://ng-thhunglong.haiduong.edu.vn 77 4,998 20 11 2 0 4 2 9 360,275
4630299416TH Hưng Thái http://ng-thhungthai.haiduong.edu.vn 43 4,294 96 11 8 8 5 2 10 425,200
4730299417TH Văn Giang http://ng-thvangiang.haiduong.edu.vn 111 5,504 50 15 108 23 6 2 12 356,639
4830299418TH Văn Hội http://ng-thvanhoi.haiduong.edu.vn 55 6,517 11 11 7 7 4 1 6 292,038
4930299419TH Tân Quang http://ng-thtanquang.haiduong.edu.vn 38 4,516 15 11 5 7 9 3 4 336,507
5030299420TH Quang Hưng http://ng-thquanghung.haiduong.edu.vn 143 5,560 11 11 7 7 4 1 5 276,690
5130299421TH Hoàng Hanh http://ng-thhoanghanh.haiduong.edu.vn 41 7,000 11 11 8 7 4 1 13 375,691
5230299422TH An Đức http://ng-thanduc.haiduong.edu.vn 62 3,683 19 11 7 7 4 1 15 335,535
5330299423TH Hồng Đức http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn 188 4,190 17 11 7 37 4 14 75 422,824
5430299424TH Vạn Phúc http://ng-thvanphuc.haiduong.edu.vn 40 5,737 30 3 12 3 26 4 14 382,414
5530299425TH Ninh Hoà http://ng-thninhhoa.haiduong.edu.vn 12 3,725 7 0 0 7 0 2 6 263,803
5630299426TH Nghĩa An http://ng-thnghiaan.haiduong.edu.vn 150 4,084 11 11 7 7 4 1 7 416,479
5730299427TH Ứng Hoè http://ng-thunghoe.haiduong.edu.vn 29 7,064 17 11 2 10 29 2 7 399,845
5830299428TH Quyết Thắng http://ng-thquyetthang.haiduong.edu.vn 67 6,610 11 11 8 7 4 3 9 344,257
5930299301MN thị trấn Ninh Giang http://ng-mnthitranninhgiang.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
6030299302MN Hiệp Lực http://ng-mnhiepluc.haiduong.edu.vn 14 0 14 1 1 0 6 1 1 114,833
6130299303MN Đồng Tâm http://ng-mndongtam.haiduong.edu.vn 24 0 13 1 1 0 6 1 1 100,750
6230299304MN Vĩnh Hoà http://ng-mnvinhhoa.haiduong.edu.vn 17 0 14 1 1 0 6 1 2 113,297
6330299305MN Ninh Thành http://ng-mnninhthanh.haiduong.edu.vn 27 0 13 1 1 0 6 1 2 100,859
6430299306MN Tân Hương http://ng-mntanhuong.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 1 96,408
6530299307MN Đông Xuyên http://ng-mndongxuyen.haiduong.edu.vn 33 0 13 1 1 0 6 1 2 107,223
6630299308MN Ninh Hải http://ng-mnninhhai.haiduong.edu.vn 15 0 13 1 1 0 6 1 1 99,965
6730299309MN Hồng Dụ http://ng-mnhongdu.haiduong.edu.vn 23 0 16 1 1 0 6 1 1 98,978
6830299310MN Hồng Thái http://ng-mnhongthai.haiduong.edu.vn 13 0 13 1 1 0 6 1 2 100,957
6930299311MN Hồng Phong http://ng-mnhongphong.haiduong.edu.vn 19 0 13 1 1 0 6 1 1 103,977
7030299312MN Kiến Quốc http://ng-mnkienquoc.haiduong.edu.vn 38 0 13 1 1 0 6 1 2 118,593
7130299313MN Hồng Phúc http://ng-mnhongphuc.haiduong.edu.vn 31 0 13 1 1 0 6 1 1 99,304
7230299314MN Tân Phong http://ng-mntanphong.haiduong.edu.vn 35 0 13 1 1 0 6 1 4 102,214
7330299315MN Hưng Long http://ng-mnhunglong.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 2 2 97,135
7430299316MN Hưng Thái http://ng-mnhungthai.haiduong.edu.vn 31 0 13 1 1 0 6 1 1 105,453
7530299317MN Văn Giang http://ng-mnvangiang.haiduong.edu.vn 26 0 13 1 1 0 6 1 1 96,329
7630299318MN Văn Hội http://ng-mnvanhoi.haiduong.edu.vn 45 0 17 1 1 0 6 1 6 116,959
7730299319MN Tân Quang http://ng-mntanquang.haiduong.edu.vn 21 0 16 1 1 0 6 1 1 99,151
7830299320MN Quang Hưng http://ng-mnquanghung.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 95,670
7930299321MN Hoàng Hanh http://ng-mnhoanghanh.haiduong.edu.vn 18 0 13 1 1 0 6 1 1 95,594
8030299322MN An Đức http://ng-mnanduc.haiduong.edu.vn 10 0 37 1 3 0 6 1 3 122,629
8130299323MN Hồng Đức http://ng-mnhongduc.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 2 96,768
8230299324MN Vạn Phúc http://ng-mnvanphuc.haiduong.edu.vn 10 0 13 1 1 0 6 1 1 94,548
8330299325MN Ninh Hoà http://ng-mnninhhoa.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 2 98,979
8430299326MN Nghĩa An http://ng-mnnghiaan.haiduong.edu.vn 11 0 13 1 1 0 6 1 1 96,334
8530299327MN Ứng Hoè http://ng-mnunghoe.haiduong.edu.vn 16 0 13 1 1 0 6 1 2 98,278
8630299328MN Quyết Thắng http://ng-mnquyetthang.haiduong.edu.vn 48 0 14 1 1 0 6 1 2 106,174
8730299329MN Sao Mai (TT) http://ng-mnsaomai.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Tổng số4,557278,4512,2631,3444,5387596662131,470189,124,685