PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Sổ phổ cập giáo dục tiểu học Vạn Phúc năm 2021 01/10/2021 [HyperLink19]
2 Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2019 - 2020 06/11/2019 [HyperLink19]
3 Sổ phổ cập giáo dục tiểu học năm 2019 xã Vạn Phúc 08/10/2019 [HyperLink19]
4 Danh sách học sinh các lớp năm học 2019 - 2020 20/09/2019 [HyperLink19]
5 Mẫu danh sách lớp năm học 2019 - 2020 17/09/2019 [HyperLink19]
6 Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 hướng dẫn công tác thi đua trong ngành Giáo dục 15/11/2018 [HyperLink19]
7 Hướng dẫn viết sáng kiến năm học 2018 - 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo 15/11/2018 [HyperLink19]
8 Thông tư 20/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&DDT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông có hiệu lực từ 10/10/2018 07/11/2018 [HyperLink19]
9 Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về kiểm định và trường chuẩn quốc gia 07/11/2018 [HyperLink19]
10 File mẫu nhập hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các đồng chí tải về,gõ vào đúng dòng tên mình rồi gửi lại cho PHT 14/10/2018 [HyperLink19]
11 Danh sách học sinh năm học 2017 - 2018 21/09/2018 [HyperLink19]
12 Lịch sử giáo dục thế giới 16/04/2018 [HyperLink19]
13 Tài liệu về Phương pháp Bàn tay nặn bột 06/02/2018 [HyperLink19]
14 Các kĩ thuật dạy học tích cực 26/01/2018 [HyperLink19]
15 Chỉ thị số 05/CT/TW ngày 5/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 11/10/2017 [HyperLink19]
16 Công văn 5842/BGD ĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 11/10/2017 [HyperLink19]
17 Mẫu cập nhật hồ sơ cán bộ viên chức phục vụ cho việc cập nhật phần mềm PMIS quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên 01/06/2017 [HyperLink19]
18 Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 05/05/2017 [HyperLink19]
19 Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ GD-ĐT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 17/04/2017 [HyperLink19]
20 Thông tư 26/2015 của Bộ GD-ĐTvề bồi dưỡng cán bộ quản lý tiểu học 10/04/2017 [HyperLink19]
    
12