PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC
QUẢN LÍ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đánh giá thường xuyên theo TT22/2016 môn Tiếng Việt Hà Huy Tráng [HyperLink19]
2 Phụ lục Đánh giá thường xuyên theo TT22/2016 Hà Huy Tráng [HyperLink19]
3 Nâng cao NL Đánh giá thường xuyên theo TT22/2016 Hà Huy Tráng [HyperLink19]
4 Đánh giá thường xuyên theo TT22/2016 môn Toán Hà Huy Tráng [HyperLink19]
5 Đánh giá thường xuyên theo TT22/2016 môn TNXH Hà Huy Tráng [HyperLink19]
6 Đánh giá thường xuyên theo TT22/2016 môn Tin học Hà Huy Tráng [HyperLink19]
7 Đánh giá thường xuyên theo TT22/2016 môn Mỹ thuật Hà Huy Tráng [HyperLink19]
8 Đánh giá thường xuyên theo TT22/2016 môn Đạo đức Hà Huy Tráng [HyperLink19]
9 Đánh giá thường xuyên theo TT22/2016 môn Âm nhạc Hà Huy Tráng [HyperLink19]
10 Đánh giá thường xuyên theo TT22/2016 môn Tiếng Anh Hà Huy Tráng [HyperLink19]
11 Đánh giá thường xuyên theo TT22/2016 môn Thể dục Hà Huy Tráng [HyperLink19]
12 Giới thiệu chung về Đánh giá thường xuyên theo TT22/2016 Hà Huy Tráng [HyperLink19]
13 Hướng dẫn ra đề môn Tin học Hà Huy Tráng [HyperLink19]
14 Hướng dẫn ra đề môn Tiếng Anh Hà Huy Tráng [HyperLink19]
15 Hướng dẫn ra đề môn Khoa học Hà Huy Tráng [HyperLink19]
16 Hướng dẫn ra đề môn Lịch sử - Địa lý Hà Huy Tráng [HyperLink19]
17 Hướng dẫn ra đề môn Tiếng Việt Hà Huy Tráng [HyperLink19]
18 Hướng dẫn ra đề môn Toán Hà Huy Tráng [HyperLink19]
19 Bài trình bày Nâng cao năng lực ra đề kiểm tra theo thông tư 22/2016 Hà Huy Tráng [HyperLink19]
20 Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22/2016 Hà Huy Tráng [HyperLink19]
12